Kontrowersje wokół właściwości soi

Poniżej odpowiedź na e-mail na temat właściwości soi wysłany do dr Younga: „Cześć Ana, Dzisiaj byłem wyjątkowo zajęty, bo przygotowuję się na wyprawę. Poprosiłem jednego z naszych mikroskopistów, technika medycznego ze szpitala w Pennsylvanii, o...