Czy sok z noni / jagód goji szkodzi?

Często mówi się, że kwaśne owoce takie, jak cytryny, limonki czy grejpfruty, zakwaszają krew i tkanki. W rzeczywistości kwas cytrynowy, mlekowy i inne kwasy występujące w tych owocach o niskiej wartości cukru – w przeciwieństwie do owoców o wysokiej zawartości cukru – występują głównie w postaci anionowej (zasadowej lub elektronowej), w szczególności w formie soli Na+ i K+ (np.: cytrynian potasowy).

Po wchłonięciu te aniony (zasady lub elektrony) są rozkładane na wodorowęglan sodu. Zatem cytryny, limonki i grejpfruty alkalizują – nie zakwaszają – krew i tkanki. Do alkalizacji dochodzi – nawet dla typowo niskiego pH – ponieważ liczba wolnych kationów (protony lub kwasy) jest w nadmiarze rekompensowana dzięki wodorowęglanowi sodu uzyskanemu z owoców o niskiej zawartości cukru. Np.: litr soku z limonki o pH 4 zawiera 10-4 moli wolnych kationów (protonów lub kwasów). Liczba organicznych anionów (zasad lub elektronów) w soku z limonki wyraźnie przekracza liczbę wolnych kationów (protonów lub kwasów), a zatem zachodzi alkalizacja netto.

Do alkalizacji netto nie dochodzi w przypadku spożywania soków owocowych z owoców o wysokiej zawartości cukru np.: soku/koncentratu z winogron, gruszek, jabłek, które można znaleźć w składzie soku z jagód Goji. pH soku Goji wynosi 3,65, potencjał oksydacyjno-redukcyjny (ORP) +181 m/v, a rH2 25,81. Ponadto dla dodatkowych 132 g cukru na 1 litr lub 4 g cukru na 30 ml (1 l soku Goji zawiera ok. 113,5 g cukru) kationy (protony lub kwasy) z metabolizmu cukru obniżają pH do 1,5, zwiększą ORP do +500 mV, a rH2 do 30, co sprawia, że ten napój będzie bardzo zakwaszający i toksyczny dla organizmu. Podsumowując: liczba organicznych kationów (protonów lub kwasów) z owoców i soków owocowych o wysokiej zawartości cukru, jak np.: sok z jagód Goji, znacząco przekracza liczbę wolnych anionów (zasad lub elektronów). Zatem dochodzi do zakwaszania krwi i tkanek.

Badając ślinę czy mocz po spożyciu soku z owoców o dużej zawartości cukru takiego, jak sok Goji, otrzymane wyniki będą myląco pozytywne. Zakwaszający napój z owoców o wysokiej zawartości cukru (sok Goji zawiera 4 g cukru na 30 ml soku, czyli 20%) spowoduje natychmiastowy wzrost pH śliny czy moczu o 1-2 punkty lub 10-100 razy na skali pH. To aktywuje system buforowy organizmu i spowoduje wydzielanie wodorowęglanu sodu ze ślinianek, aby zneutralizować kationy (protony lub kwasy) z mocno zakwaszających owoców i soków owocowych. Ten wyrzut wodorowęglanu sodu ze ślinianek redukuje całkowite zasadowe rezerwy organizmu i zwiększa zakwaszenie krwi i tkanek.

Jako doskonały przykład powyższego można przytoczyć proces, w którym nasze kości służą jako bufor do ochrony przeciw kwasom ze spożycia zakwaszających owoców. Ok. 2/3 masy kości składa się z nieorganicznych minerałów, w szczególności hydroksyapatytu (Ca10(PO4)6(OH)2), ale także bruszytu (CaHPO4) oraz soli sodu, potasu i wapnia w postaci węglanów (CO3). Gdy te wzory podda się szczegółowej analizie, staje się jasne, że kości stanowią ogromne potencjalne źródło akceptorów kationów (protonów lub kwasów), w tym PO4-, HPO6-, OH- i CO3-. Zatem rozpuszczanie kości może pomóc zrekompensować spadek pH po spożyciu owoców i soków owocowych o wysokiej zawartości cukru. W trakcie metabolicznej acydozy z cukrów z owoców i soków owocowych węglan na powierzchni kości działa jako akceptor protonów. Ważnym mechanizmem jest chemiczna wymiana wolnych protonów ze związków chemicznych zakwaszających cukrów owocowych do węglanu. Reakcja buforowa przebiega następująco: 2H+ + CO3- CO2 + H2O

W trakcie stanów metabolicznej acydozy buforowanie zachodzi poprzez połączenie (1) bezpośredniej wymiany chemicznej z kationami kości (protonami lub kwasami) tak, jak w trakcie buforowania kwasów metabolicznych z zakwaszających cukrów owocowych, oraz (2) zwiększonej aktywności komórek kościogubnych/osteoklastów, które pomagają zmobilizować dodatkowe minerały kości. Oba typy: ostre i przewlekłe buforowanie za pomocą kości prowadzi do wydalania wapnia z kości wraz z moczem, co sprowadza się do redukcji masy kości (osteopenia), tworzenia się wapiennych kamieni w nerkach i gwałtownego wzrostu pH moczu. Biorąc po uwagę powyższe, spożywanie owoców o wysokiej zawartości cukrów prowadzi nie tylko do niszczenia kości i tworzenia się kamieni wapiennych, ale w następstwie tego do uszkodzenia i niewydolności nerek.

Wnioski: spożywaj jedynie owoce i soki z owoców o niskiej zawartości cukru takich, jak awokado, cytryny, limonki i grejpfruty, ponieważ alkalizują krew i tkanki. Wzmacniają rezerwy zasadowe nie redukując rezerw alkalicznych organizmu, a zatem dochodzi do alkalizacji netto. Nie spożywaj owoców i soków z owoców o wysokiej zawartości cukru takich, jak jabłka, pomarańcze, mango, ananasy, banany, brzoskwinie, arbuzy, truskawki, jagody i wielu, wielu innych.

Nawet popularne soki z owoców egzotycznych takie, jak mangostan, noni, jagody Goji, napoje XanGo, Thai-Go czy G3 zakwaszają krew i tkanki oraz uszczuplają alkaliczne rezerwy organizmu, co grozi utratą tkanki kostnej, odkładaniem się kamieni wapiennych w mózgu, piersiach, wątrobie i nerkach oraz niewydolnością nerek.

Aby osiągnąć świetny stan zdrowia, promieniować energią i witalnością, należy utrzymać zasadową konstrukcję organizmu dzięki alkalicznemu stylowi życia i diecie.

Więcej informacji na temat alkalizacji organizmu i stylu życia wg Cud pH na naszej stronie internetowej: www.cudph.pl

Centrum pH Miracle
16390 Dia Del Sol Valley Center
California 92082
USA

You may also like...