Czy palenie skrętów z marihuaną jest szkodliwe?

Zapalenie jednego papierosa z marihuaną jest szkodliwe w takim samym stopniu jak spalenie 5 zwykłych papierosów – tak wynika z badań naukowców z Medical Research Institute w Nowej Zelandii.

„Wśród tych uczestników badania, którzy palili marihuanę wykazano zniszczenia zarówno w górnych, jak również w dolnych drogach oddechowych.” – mówią naukowcy – „Palący marihuanę skarżyli się na rzężenia, kaszel oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej.”

Badania przeprowadzono łącznie na 339 osobach podzielonych na różne grupy – palący tylko marihuanę; palący jedynie tytoń; ci, którzy palili obie używki; oraz grupa osób niepalących.

Badanie wykazało, że tylko grupa palących tytoń musiała zmagać się z paraliżującą płuca rozedmą. Z kolei, używanie marihuany zaburzało poprawne działanie płuc.

„Stopień tych uszkodzeń był bezpośrednio związany z liczbą wypalanych skrętów – wyższa konsumpcja przekładała się na większą niewydolność” powiedzieli autorzy raportu opublikowanego w medycznym czasopiśmie Thorax.

„Każdorazowo wypalenie skręta miało dla płuc skutek taki sam, jak gdyby badany wypalił za jednym zamachem od 2 i pół do 5 papierosów.”

Brytyjski rząd rozważa zaklasyfikowanie marihuany, jako narkotyku o bardziej dużej szkodliwości, biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo większych zdrowotnych uszczerbków, jakie mogłaby powodować.

„Konsekwentnie pomija się niebezpieczeństwa jakie marihuana stwarza wobec układu oddechowego” – powiedziała Helena Shovelton, dyrektor generalna British Lung Foundation.

„Palenie marihuany jest bardziej szkodliwe dla płuc, niż palenie papierosów, a przecież dopiero co wprowadziliśmy zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych motywując go troską o zdrowie.”

Ostatnie odkrycia Brytyjskich naukowców wykazują natomiast, że używanie marihuany podwyższa ryzyko rozwinięcia się chorób psychicznych takich jak schizofrenia.

„Zapalenie skręta zużywa alkaliczne rezerwy organizmu i przyczynia się do wytworzenia ogólnoustrojowej ukrytej kwasicy tkanek.”

„Nie palcie marihuany! – To moja najlepsza rada w zakresie ochrony organizmu, a w szczególności płuc przed dokuczliwymi lub chronicznymi kwasowymi chorobami. Marihuana jest 5 razy bardziej zakwaszająca niż papierosy.” – mówi doktor Robert O. Young.

You may also like...