Badania udowadniają, że picie alkalicznej wody przynosi pozytywne korzyści dla zdrowia

Równowaga kwasowo-zasadowa i stan nawodnienia po spożyciu mineralnej, alkalicznej wody butelkowanej.

Badanie przeprowadzone przez:
Movement Science/Human Performance Laboratory, Department of Health & Human Development, H&PE Complex, Hoseaus Rm 121, Montana State University, Bozeman, MT USA. dheil@montana.edu.

Odnośnik do strony z pełnym opisem badania (po angielsku): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20836884#

Streszczenie
Wstęp: Celem niniejszej pracy jest określenie czy konsumpcja bogatej w minerały alkalizujące (AK) wody butelkowanej może poprawić zarówno równowagę kwasowo-zasadową jak i stan nawodnienia u młodych, zdrowych, dorosłych osób. Woda AK zawiera naturalnie wysoką zawartość minerałów wraz z TM Alka-PlexLiquid, który jest rozpuszczonym suplementem zwiększającym zawartość minerałów i nadającym wodzie odczyn alkalizujący pH=10,0.

Metodyka: Trzydzieści osiem osób dobrano według płci i deklarowanej aktywności fizycznej (godziny tygodniowo), a następnie podzielono na dwie grupy: kontrolną (12 kobiet i 7 mężczyzn, średnia wieku 23 +/- 2 lata, sport; 7,2 +/- 3,6 godzin tygodniowo) i eksperymentalną (13 kobiet i 6 mężczyzn, średnia wieku 22 +/- 2 lata, sport; 6,4 +/- 4 godziny tygodniowo). Grupa kontrolna spożywała niezmineralizowaną, wodę o odczynie obojętnym przez 4 tygodnie, a grupa eksperymentalna spożywała tą samą wodę w pierwszym i czwartym tygodniu eksperymentu i wodę AK w środkowej fazie eksperymentu trwającej 2 tygodnie. Krew z palca i próbki moczu były pobierane trzy razy w tygodniu w celu zbadania osmolarności krwi i moczu oraz pH, jak również całkowitej objętości moczu. Zmienne zależne były analizowane za pomocą wieloczynnikowych powtarzanych działań ANOVA z post-hoc koncentrujących się na ocenie zmian w czasie w ramach grupy kontrolnej i eksperymentalnej (alfa = 0,05).

Wyniki: Nie stwierdzono istotnych zmian w żadnej ze zmiennych zależnych w grupie kontrolnej. Eksperymentalna grupa jednak wykazała, znaczny wzrost pH zarówno krwi jak i moczu (odpowiednio 6,23 do 7,07 i 7,52 do 7,69), zmniejszenie osmolarności krwi i wzrost osmolarności moczu, oraz zmniejszenie ilości oddawanego moczu (2.51 do 2,05 l / dzień), wszystko w drugim tygodniu eksperymentu (p <0,05).

Wnioski: spożycie wody AK (alkalicznej) wiązało się z poprawą równowagi kwasowo-zasadowej (np. alkalizacji krwi i moczu) i stanu nawodnienia organizmu. Natomiast osoby, które spożywały wodę o odczynie obojętnym nie wykazały żadnych zmian w tym samym okresie czasu. Wyniki te wskazują, że spożycie wody AK (alkalicznej) może być cenne na zdrowia i wpływać zarówno na równowagę kwasowo-zasadową jak i stan nawodnienia u zdrowych osób dorosłych.

 

Wykres 1
Zmiany w wydalanym moczu (l / dzień) we wszystkich trzech okresach eksperymentu. Zmiany są pokazane w stosunku do pierwszej pobranej próbki (tj. pomiar moczu 1 lub M1). Pojedyncze wartości zostały obliczone jako różnica pomiędzy wartością zmierzoną w każdym z 12 pomiarów oraz wartością zmierzoną przy M1. Wartości oznaczone gwiazdką (*) różniły się istotnie od wartości referencyjnej M1 wynoszącej zero litrów (p <0,05).

wykres1

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2
Zmiany w osmolarności krwi pobieranej z palca przez trzy okresy eksperymentu. Wartości osmolarności krwi odpowiadają każdej z dwunastu (np. M1-M12) próbek pobranych z palca. Wartości oznaczone gwiazdką (*) różniły się istotnie od wartości referencyjnych 335 i 352 [mOsm / kg] odpowiednio dla kontroli i grupy eksperymentalnej (p <0,05).

wykres2

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3
Zmiany pH krwi pobieranej z palca przez trzy okresy eksperymentu. Wartości pH krwi odpowiadają każdej z dwunastu (tj. M1-M12) próbek pobranych z palca. Wartości oznaczone gwiazdką (*) różniły się istotnie od wartości referencyjnych 7.53 i 7.52 odpowiednio dla kontroli i grupy eksperymentalnej (p <0,05).

wykres3

You may also like...