Alkaliczne korzyści karmienia piersią – część druga

Karmienie piersią wzmacnia system odpornościowy dziecka

Podczas karmienia piersią matka przekazuje swojemu dziecku przeciwciała, które przyczyniają się do wzmocnienia prawidłowej odpowiedzi immunologicznej organizmu malca na niektóre rodzaje szczepionek.

Mniejsze ryzyko chorób układu oddechowego u dziecka

Dzieci karmione aptecznymi mieszankami są nawet 3x bardziej podatne na choroby układu oddechowego niż ich rówieśnicy, którzy byli karmieni mlekiem matki przez co najmniej 4 pierwsze miesiące życia.

Mniejsze ryzyko występowania biegunki

Dzieci karmione sztucznym mlekiem mają do 4x większą skłonności do biegunek, niż dzieci karmione matczynym mlekiem.

Zmniejszone ryzyko infekcji ucha

Karmienie piersią minimalizuje ryzyko zachorowania dziecka na infekcje ucha oraz nawrót takich infekcji. Są one niebezpieczne, ponieważ zmuszają lekarzy do podawania maleńkim dzieciom antybiotyków.

Karmienie dziecka piersią zwiększa jego szansę na przeżycie

W krajach rozwijających się infekcje u noworodków mogą poważnie wpływać na szanse dziecka na przeżycie. Np. w Brazylii dziecko karmione mlekiem matki jest nawet 14x mniej narażone na śmierć z powodu infekcji niż dziecko karmione sztuczną mieszanką.

Ochrona przed alergiami

Dzieci karmione piersią są znacznie mniej narażone na różnego rodzaju reakcje alergiczne.

SIDS – Zespół Nagłej Śmierci Łóżeczkowej

Naukowcy zaobserwowali zmniejszenie ryzyka Nagłej Śmierci Łóżeczkowej u dzieci, które są karmione matczynym mlekiem.

Korzyści dla dziecka w późniejszym okresie życia:

Wiele korzyści wynikających z karmienia piersią da się zauważyć dopiero w późniejszych latach życia dziecka, są to np.:

Mniej wizyt u dentysty

Dzieci karmione mlekiem matki mają zdrowe zęby i bardzo mało problemów z próchnicą w dorosłym życiu.

Mniejsza podatność na otyłość

Badania wykazują, że dzieci, które od urodzenia były karmione mlekiem matki, są znacznie mniej podatne na otyłość w późniejszym dzieciństwie. Karmienie dziecka sztucznym mlekiem zwiększa to ryzyko średnio o 20-30%.

Mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę

Dzieci karmione wyłącznie piersią przez ok. 3 pierwsze miesiące życia są średnio o 34% mniej narażone na dziecięcą cukrzycę, niż ich rówieśnicy karmieni sztucznymi mieszankami.

Mniejsze ryzyko zachorowania na raka

Karmienie piersią przez minimum 6 pierwszych miesięcy życia dziecka może zmniejszać ryzyko zachorowania na raka w późniejszym dzieciństwie (mniej więcej do 15 roku życia).

U dzieci karmionych sztucznym mlekiem takie ryzyko jest aż do 8 razy wyższe.

Trzeba pamiętać o fakcie, że dzieci karmione piersią przez mniej niż 6 miesięcy nie wykazują zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory – bardzo ważny jest tu okres pierwszych 6 miesięcy życia dziecka!

Niższe ciśnienie krwi

Liczne badania wykazują, że ludzie, którzy w dzieciństwie byli karmieni piersią maja niższe ciśnienie krwi niż ludzie, którzy byli karmieni butelką.

Tym samym nikogo nie zadziwia fakt, że ludzie karmieni w dzieciństwie matczynym mlekiem są mniej podatni na choroby serca niż ich rówieśnicy, karmieni sztucznym mlekiem.

Wpływ na psychikę

Karmienie piersią w okresie niemowlęctwa przyczynia się do zmniejszenia w przyszłości ryzyka zapadnięcia na choroby psychiczne i behawioralne oraz poprawia zdolność uczenia się wraz z upływem lat.

Dzieci karmione piersią są w przyszłości bardziej dojrzałe, asertywne i mają lepszą zdolność zabezpieczania się w niebezpiecznych sytuacjach, niż dzieci karmione sztucznym mlekiem.

Badania wykazują także, że u dzieci, których matki zdecydowały się na karmienie piersią rozwój, poznawczy jest znacznie przyśpieszony.

Alkaliczne korzyści dla matki karmiącej piersią:

Badania wykazują, że karmienie piersią pomaga poprawić stan zdrowia zarówno matek, jak i ich dzieci.

Karmiąc piersią kobieta wzmacnia się fizycznie i emocjonalnie (budowanie więzi z dzieckiem).

Mleko matki jest zaprojektowane specjalnie, aby odżywiać i wzmacniać organizm dziecka, a przy okazji wzmocnić też i jej zdrowie, np.:

Szybsza utrata wagi

Karmienie piersią wspomaga proces utraty zbędnych kilogramów po ciąży. Podczas laktacji matka spala tyle energii, że niezbędne staje się jej pozyskiwanie z masy tłuszczowej nabranej w czasie ciąży.

Uwolnienie oksytocyny

W czasie karmienia piersią w organizmie matki uwalnia się hormon zwany oksytocyną. Powoduje on obkurczanie się macicy, dzięki czemu szybciej powraca ona do normalnego rozmiaru.

Naturalna metoda antykoncepcji

W czasie karmienia piersią organizm matki dostaje sygnał, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby zajść w kolejną ciążę. Taka naturalna antykoncepcja jest skuteczna aż w 98% (bardziej niż np. prezerwatywy).

Naukowcy wierzą, że proces ten jest skuteczniejszy niż kilka metod antykoncepcji zastosowanych jednocześnie. W Afryce karmienie piersią zapobiega przyrostowi naturalnemu oszacowanemu średnio na 4 urodzenia na jedną kobietę, zaś w Bangladeszu średnio na 6,5 urodzeń na jedną kobietę.

Zmniejszenia ryzyka zachorowania na osteoporozę

Karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na osteoporozę w późniejszych latach jej życia. Pomimo tego, iż w czasie laktacji kobiety doświadczają utraty masy mineralnej kości, to zaraz po zakończonym procesie gęstość mineralna kości powraca do wcześniejszego stanu, a nawet wzrasta.

Karmienie piersią jest przy okazji sposobem na walkę cukrzycę

Kobiety, które cierpią na cukrzycę w czasie i po laktacji wymagają podawania mniejszych ilości insuliny niż przed porodem.

Zmniejszone ryzyko zachorowalności na nowotwory

Po laktacji średnio o 24% zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka piersi. Ponadto obniża się ryzyko zachorowania na raka śluzówki macicy, macicy i jajnika.

Zdrowie psychiczne matki

Zdrowie emocjonalne matki wzmacnia się poprzez więź z dzieckiem, która powstaje w czasie karmienia piersią.

Ponadto u karmiących matek zwiększa się tez poziom poczucia pewności siebie. Czują się one szczęśliwe i ważne z powodu tego, że są w stanie zapewnić swojemu dziecku wszelkie niezbędne składniki odżywcze i ochronę.

Naukowcy zwracają uwagę na fakt, że więź karmiącej piersią matki i jej dziecka jest silniejsza niż jakakolwiek inna więź pomiędzy ludźmi.

Trzymanie dziecka przy piersi jest dla wielu matek mocniejszym przeżyciem emocjonalnym niż noszenie w sobie płodu. Relacje między matką a dzieckiem są silnie zakorzenione w interakcji karmienia piersią. Jest to podstawa dla przyszłych relacji na polu rodzic-dziecko.

Ekonomiczne korzyści wynikające z karmienia piersią:

Korzyści jakie niesie ze sobą karmienie dziecka piersią, wykraczają poza względy zdrowotne.

Kobiety, które karmią swoje dzieci piersią unikają kosztów związanych z zakupem drogich mlek zastępczych – jedno opakowanie wystarczające na kilka dni to koszt średnio 50 zł!

Ponadto, niemowlęta karmione piersią są mniej podatne na choroby, a co za tym idzie, nie potrzebują zbyt często specjalistycznej pomocy lekarskiej (nie mówiąc o niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dziecka pediatrycznych wizytach kontrolnych). W USA koszt opieki zdrowotnej dla dziecka karmionego piersią w pierwszym roku życia jest średnio o 2 500$ niższy, niż dla dziecka karmionego sztucznymi mieszankami.

Karmienie piersią to naturalny i najlepszy sposób żywienia niemowląt. Mleko matki zawiera wszystkie niezbędna dla malców składniki i substancje odżywcze. Karmienie piersią wspomaga odporność dziecka, buduje więź między matką a noworodkiem i daje jej pewność, że dba o rozwój swojego dziecka w najlepszy możliwy sposób.

You may also like...