Alkalizacja organizmu: jak wspierać alkaliczny system buforujący zyskując świetną odporność?

Nauki medyczne obecnie wyznają teorię, że białe krwinki zapewniają odporność chroniąc przed chorobami. W oparciu o moje obserwacje ta teoria nie wydaje mi się właściwa. Na trzecim roku studiów na mikrobiologii obserwując białe krwinki...