Pacjentko, możesz powiedzieć nie mammografii!

Wiele kobiet jest kompletnie nieświadomych, że mammografia może dawać fałszywy obraz. Dane z mataanalizy Cochrane Database przeprowadzonej w 2011 roku stwierdzają, że na podstawie mammografii doszło do nadrozpoznawalności aż 30% nowotworów piersi. Co gorsza...