Nowotwory epigenetyczne, popromienne i środowiskowe

Epigenetyka to nowe podejście do genetyki. Jest to odkrycie, które wywraca do góry nogami naszą dotychczasową wiedzę o genach oraz pozwala zrozumieć wiele wrodzonych patologii genetycznych, które do tej pory ciężko było pojąć i wyjaśnić.

Co kryje się pod pojęciem epigenetyki?

Pod pojęciem epigenetyki kryją się wszystkie znane nam modyfikacje genetyczne powstałe pod wpływem czynników zewnętrznych jak np. zanieczyszczone środowisko, z którym ściśle powiązany jest nasz styl życia. Na naszych oczach dokonuje się naukowa rewolucja.

Opis epigenetyki zamieszczony na angielskiej wersji portalu Wikipedia podaje, że:

„Epimutacje występują znacznie częściej niż zwykłe zmiany DNA. Zjawiska epigenetyczne obejmują paramutacje, wyniszczanie genów, inaktywacje chromosomu X, położenie genów, ich przeprogramowanie oraz regulację modyfikacji histonów i heterochromatyny. Są to główne przyczyny rozwoju nowotworów oraz teratogenności (właściwość powodująca wady rozwojowe płodu)”.

Jaki wpływ ma epigenetyka na dotychczasową wiedzę z zakresu genetyki?

Do tej pory obowiązywała teza, że czynniki biologiczne i genetyczne są ze sobą ściśle związane. Epigenetyka zakłóca wszystkie dotychczas znane pewniki, wprowadza w nie pojęcie równowagi. Co to oznacza? Oznacza to, że geny nie zmieniają się samoistnie a za sprawą ingerencji w ich równowagę. Innymi słowy, medycznie udowodniono, że za choroby takie jak nowotwory środowiskowe odpowiedzialne są mutacje związane z nierównowagą. Wszystko przez wieloletni wpływ zanieczyszczonych czynników środowiskowych.

Nowotwory popromienne

Oprócz czynników epigenetycznych, które wpływają na zmiany w strukturze ludzkiego DNA możemy wyróżnić także nowy czynnik, czyli ekspozycję na pola elektromagnetyczne o wysokich częstotliwościach.

Do tej pory wyodrębniono kilka podstawowych genów, z których zbudowany jest nasz łańcuch DNA. Każdy człowiek posiada indywidualne cechy, które zostały ustalone w momencie naszego życia płodowego. Wyjątkiem są niektóre mutacje, które mogą prowadzić do patologii medycznych. Dużym problemem jest narażenie na wszechobecne dziś promieniowanie, które może powodować wtórne mutacje.

Skąd biorą się nowotwory popromienne? Wszystkiemu winne mogą być np. wielkie sieci telefonii komórkowej czy wszechobecna sieć internetowa WI-Fi. Niestety, ze względu na brak podstawowego szkolenia lekarze są w większości przypadków całkowicie nieświadomi negatywnego wpływu kompatybilności elektromagnetycznej na zdrowie ludzi.

W przeciwieństwie do degradacji środowiska czy smogu fal elektromagnetycznych nie można zobaczyć, co sprawia, że rozpowszechnianie informacji na temat tego zagrożenia jest bardzo trudne. Bo ludzie zwykle boją się tylko tego, co mogą zobaczyć.

Odkrycia na polu epigenetyki kwestionują dotychczasową wiedzę naukową na temat genów i przyczyn ich mutacji. Jest to jeden z głównych elementów, które powinny przyczynić się do całkowitej zmiany podejścia do chorób środowiskowych, a w szczególności nowotworów.

Epigenetyka to także wyjaśnienie tego, dlaczego jedzenie zakwaszających pokarmów, prowadzi do problemów ze zdrowiem. Wprowadzają one niekorzystne zmiany w organizmie i w genach, co prowadzi do chorób.

You may also like...