Nadmierna kwasowość jedną z przyczyn występowania nowotworów. Badanie potwierdzające teorię dr Roberta O. Younga!

Dr Robert O. Young, badacz z Centrum Życia Według Cud pH w Valley Center, Kalifornia, od ponad 25 lat leczy i bada przyczyny występowania nowotworów. Wyniki jego obszernych badań klinicznych zostały potwierdzone przez naukowców z Centrum Leczenia Nowotworów Moffitt i Akademii Medycznej Uniwersytetu Stanowego Wayne.

Według dr Younga „przyczyną występowania nowotworów jest naruszenie delikatnej równowagi kwasowo-zasadowej płynów organizmu, przez co komórki ciała tworzące tkanki, gruczoły i organy skąpane są w kwasach powstałych w trakcie procesu odżywiania i metabolizmu podczas prowadzenia zakwaszającego stylu życia i diety.

Nowotwór to stan nadmiernego zakwaszenia, który niszczy zdrowe komórki ciała przekształcając je w komórki rakowe. Od lat radzę, aby lekarstwa na raka szukać w zmianie zakwaszenia płynów ciała związkami zasadowymi zamiast truć komórki, tkanki i organy chemioterapią. Prawdziwe lekarstwo na nowotwory to ochrona i zachowanie zasadowej struktury krwi i tkanek przy jednoczesnym utrzymywaniu otwarcia kanałów do usuwania toksycznych kwasów z procesu odżywiania i metabolizmu – prawdziwych przyczyn nowotworów”.

Dr Young wyjaśnia także w swojej teorii, że „guz to mechanizm obronny ciała odgradzający zakwaszone komórki nowotworowe czy tkanki chroniąc zdrowe komórki, tkanki, gruczoły i organy przed uszkodzeniem. To analogiczna sytuacja do włożenia zgniłego jabłka (komórki rakowe i tkanki zaatakowane nowotworem) do kosza z dobrymi owocami (zdrowe komórki/tkanki/gruczoły/organy) – wszystkie zdrowe jabłka zgniją przez jeden zepsuty owoc. Dzięki temu wywnioskowałem, że nowotwór to ciągły stan nadmiernego zakwaszenia, który lokalizuje i oddziałuje na najsłabsze części organizmu, a nie choroba z możliwymi przerzutami zlokalizowana w konkretnym miejscu”.

Cały artykuł potwierdzający teorię dr Younga na temat raka opublikowano w wydaniu Cancer Research z 3 stycznia 2013 i Science Daily z 25 stycznia 2013. Jego tłumaczenie można go przeczytać poniżej:

Komórki rakowe wywołują nadmierne zakwaszenie podczas inwazji na zdrowe komórki

Naukowcy z Centrum Leczenia Nowotworów Moffitt i Akademii Medycznej Uniwersytetu Stanowego Wayne zbadali kwasowość guzów nowotworowych w celu określenia, czy poziom pH odgrywa rolę w inwazji komórek rakowych na otaczające tkanki. Odkryli, że kwasowe mikrośrodowisko może prowadzić do rozprzestrzeniania się komórek rakowych, i zasugerowali, że zneutralizowanie pH mogłoby powstrzymać dalszą inwazję i dałoby możliwość zahamowania rozwoju nowotworu.

Wyniki badania opublikowano w magazynie Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Badań nad Nowotworami „Cancer Research” (wydanie online z 3 stycznia 2013).

Według jednego z autorów badania, dr Roberta J. Gilliesa, Dyrektora Wydziału ds. Obrazowania i Metabolizmu Nowotworów w Moffitt, zakwaszenie guzów nowotworowych to wynik wzmożonego metabolizmu fermentacyjnego i towarzyszącego mu skąpego dopływowi krwi do tkanek.

W prezentowanym badaniu monitorowano rozrost guzów nowotworowych i pH u pozbawionych odporności myszy laboratoryjnych z licznymi guzami. „Badaliśmy zwierzęta za pomocą mikroskopu i odkryliśmy, że regiony o największej inwazji guzów nowotworowych odpowiadały obszarom o najniższym pH” wyjaśnia Gillies. „Rozwój guzów nowotworowych nie wystąpił w regionach o normalnym pH lub zbliżonym do normy. Ponadto, gdy zneutralizowaliśmy kwasowości podając doustnie sodę oczyszczoną, rozwój nowotworów wyhamowywał”.

Naukowcy wysnuli hipotezę, że kwasowe pH mikrośrodowiska guzów nowotworowych to strategia „budowania niszy” przez komórki rakowe, która sprzyja inwazji i rozwojowi guzów złośliwych w sąsiednich tkankach. Budowanie niszy to koncepcja rodem z ekologii opisująca, jak flora i fauna zmieniają swoje środowisko w sposób sprzyjający ich rozwojowi i przetrwaniu. „Bardzo długo myślano o komórkach rakowych jako o gatunkach inwazyjnych” informuje kolejny z autorów badania lek. med. Robert Gatenby, Dyrektor Wydziałów Diagnostycznych Usług Obrazowania i Zintegrowanej Onkologii Matematycznej w Moffitt.

Kluczem do tych procesów adaptacji i inwazji jest zwiększony metabolizm glukozy w guzie. „Zdecydowana większość guzów złośliwych rozkłada glukozę w szybkim tempie” podaje Gillies. „Stwierdziliśmy, że istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy zwiększonym metabolizmem glukozy a zdolnością komórek rakowych do inwazji i przerzutów”.

Wyniki badania obrazują, że zwiększony metabolizm glukozy stanowi przyczynę zwiększonej kwasowości mikrośrodowiska guzów nowotworowych. Wokół większości guzów tworzy się anormalnie rozrośnięta sieć naczyń krwionośnych z licznymi przeciekami i słabą strukturą, która zakłóca przepływ krwi i dostawy tlenu.

„Ten słabo zorganizowany system krwionośny wpływa dwojako na kwasowość guza nowotworowego” tłumaczy Gatenby. „Po pierwsze, odpowiada za słabą perfuzję obszaru guza, co ogranicza dopływ tlenu i zwiększa poziom fermentacji glukozy. Po drugie, słaba perfuzja redukuje zdolność eliminowania zbędnych kwasów obniżając pH w sąsiednich tkankach”.

Podczas, gdy komórki guza dostosowują się do nadmiernej kwasowości, w nowotworze wraz ze śmiercią zdrowych komórek i tworzeniem się naczyń krwionośnych powstaje nisza.

„Komórki nowotworowe budują niszę tworząc nietoksyczne dla nich kwaśne środowisko, które niekorzystnie oddziałuje na zdrowe komórki i tkanki sprzyjając inwazji komórek rakowych” objaśnia Gatenby.

Naukowcy zasugerowali, że zwalczanie tej aktywności poprzez tworzenie buforów i inne mechanizmy podnoszące pH najprawdopodobniej będzie stanowić wartościową alternatywę względem tradycyjnych terapii koncentrujących się wyłącznie na niszczeniu komórek rakowych.

You may also like...