Transformacja komórki rakowej w zdrową komórkę

Pleomorfizm to doktryna naukowa, pierwotnie postulowana przez francuskiego lekarza i badacza – dra Antoine’a BeChampa. Zasugerował on, że roślinne, zwierzęce i ludzkie komórki przechodzą biologiczne przemiany w inne komórki, w zależności od czynników środowiskowych....