Zakwaszenie: przyczyna stwardnienia rozsianego, ALS, choroby Alzheimera i Parkinsona

Pomimo tego, że medycyna – w ubiegłej dekadzie – opisała mechanizm powstawania stwardnienia rozsianego, ALS, a także chorób Alzheimera i Parkinsona; prawdziwe podłoże tych chorób jest związane z uszkodzeniami osłony mielinowej, wynikającej z nadmiernie...