Końcowy rezultat kwasicy metabolicznej – śmierć

Istnieje tylko jedna dolegliwość i jedna choroba – nadmierne zakwaszenie krwi i tkanek, spowodowane niewłaściwym sposobem życia, jedzenia i myślenia. Medycznym określeniem stanu nadmiernego zakwaszenia jest kwasica metaboliczna. Poniżej zamieszczam świadectwo przebiegu kwasicy metabolicznej,...