38 rzeczy zapobiegających rakowi

W XX wieku, naturalnie występujący minerał znany jako azbest był stosowany na wiele sposobów. Był głównie wykorzystywany jako izolacja termiczna, w rurach, okładzinach hamulcowych i podłogach. Było to idealne zastosowanie ze względu na jego...