Ludzkie ciało zbudowane jest z wody – wartości procentowe wody w organizmie

Wahania płynów wpływają na objętość krwi i wewnątrzkomórkowego poziomu nawodnienia. Wahania te mogą być zagrożeniem dla zdrowia a nawet dla życia. Gdy ilość płynu w różnych przedziałach komórkowych jest relatywnie stała, zachodzi wymiana substancji rozpuszczonych i wody pomiędzy komórkami, w celu zachowania równowagi. Osoby posiadające więcej tłuszczu w organizmie, mają proporcjonalnie mniejszą całkowitą objętość wody w organizmie i są bardziej podatne na wahania równowagi płynów, co może powodować odwodnienie.

Całkowity procent wody w organizmie zmniejsza się wraz z wiekiem, w wyniku niedostatecznego nawilżenia komórkowego. Normalny stosunek wynosi 60% wewnątrzkomórkowego i 40% zewnątrzkomórkowego nawodnienia. Powodem zmiany tego stosunku jest wzrost tkanki tłuszczowej, spadek mięśni oraz obniżona zdolność organizmu do regulowania sodu i bilansu wodnego.

Im jesteśmy starsi, tym gorzej pracują nasze nerki.

Ciało musi być ciągle w odpowiednim stanie uwodnienia. Każdy człowiek traci codziennie trzy litry wody z organizmu w wyniku naturalnych procesów a ilość ta musi być uzupełniana. Istnieją dwie główne kwestie, które kładą nacisk na konieczność utrzymania odpowiedniego nawodnienia ciała wodą o najwyższej jakości, treści i strukturze, mogącej utrzymać homeostazę.

Po pierwsze, woda dostarczona do naszego organizmu musi być w stanie zapobiec kwaśnym toksynom i substancjom chemicznym, które gromadzą się w organizmie i wywierają destrukcyjny wpływ na komórki. Musi dostarczyć wszystkich potrzebnych minerałów i składników odżywczych niezbędnych dla metabolizmu komórkowego oraz usunąć wszelkie substancje kwasowe, które mogą uszkadzać komórki. Musi także chronić ściany komórkowe przed uszkodzeniem i inwazją. Po drugie, ponieważ woda jest zaangażowana w każdy proces w organizmie, musi działać jako dyrygent aktywności elektrochemicznej, jak neurotransmitor, przepływający z jednej komórki do drugiej w sposób sprawny i skuteczny.

Ruch wody w organizmie między komórkami spowodowany jest przez osmozę. Jest ona tworzona przez siły magnetyczne w organizmie, które utrzymują ruch w równowadze. Zmiany ciśnienia powodują przepływ wody przez błony komórkowe. Wszelkie zmiany w ciśnieniu umożliwiają białkom, minerałom i składnikom odżywczym ucieczkę z krwi do przestrzeni międzykomórkowych przez co komórki zostają pozbawione składników, które są niezbędne do podtrzymywania funkcji życiowych. Kiedy woda alkaliczna, wchodząca w skład krwi, zostaje zanieczyszczona kwaśnymi substancjami chemicznymi, dostaje się do komórek i zmienia ich struktury, co z kolei może prowadzić do zmian w DNA (pleomorfizm). Jest to początek procesu chorobowego, który jest bardzo podobny do procesu starzenia się.

Czy to tylko zbieg okoliczności?

Istnieje bezpośredni związek między jakością i zawartością wody w naszym organizmie i tym w jaki sposób organizm reaguje na choroby i starzenie. Oto, jak dużo wody zawierają poszczególne organy.

  • Mózg – 83% wody
  • Nerka – 82% wody
  • Serce – 79% wody
  • Płuca – 80% wody
  • Kości – 22% wody
  • Krew – 90% wody

You may also like...